Kamuda Liyakat
Kamu çalışanlarının işe giriş, terfi ve atamalarında liyakate göre işleyen bir sistem için..
Kamuda Liyakat
Kaliteli ve tarafsız kamu hizmetiyle nitelikli ve tarafsız kamu çalışanları için..
Kamuda Liyakat
Daha iyi bir ülke ve daha iyi bir dünya için..

Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.

Mevlana

Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır; ama güneş her gün yeniden doğar.

Seneca

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Eflatun

Ölümü anında imparatorluk tacını kime bıraktığını soran generallerine, “layık olana” cevabını verdi ve öldü.

Büyük İskender

Bir insan, hiçten kimseler arasında düdüğünü öttürmek istedi mi, o devir çökmeye yüz tutmuş demektir.

Francis Bacon

Liyakat olmadan kazanılan, müstahak olmadan kaybedilir.

William Shakespeare